Microsoft Active Directory Certificate Services  --  WSFIZ-SUB-CA   Strona uczelni | Strona główna

Ważna uwaga:
Ta przeglądarka sieci Web nie obsługuje generowania żądań certyfikatów. Możesz przesłać tylko żądanie wygenerowane zewnętrznie. (uwaga: W przypadku przeglądarki Opera 9.61 i nowszych możliwe jest wygenerowanie żądania, mimo tego komunikatu - należy postępować tak jak w przypadku Mozilla Firefox)

Internet Explorer Internet Explorer - Wybierz zadanie:
Żądanie certyfikatu
Pokaż stan oczekującego żądania certyfikatu
Pobierz certyfikat urzędu certyfikacji (wymagane)